eZdravje

Nahajate se tukaj: Domov » E-mesečnik » 2005 »

Srčni infarkt

E-mesečnik, 40. številka, september 2005

Spoštovani!

Bolezni srca in žilja so glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti v razvitem svetu in tudi pri nas. Najpogostejša oblika srčno-žilne bolezni je srčni infarkt.
Vsakdo se lahko znajde v situaciji, ko svojcu, prijatelju ali neznancu, ki doživi srčni infarkt, s pravilnim ukrepanjem reši življenje. Osnovno znanje o prepoznavanju srčnega infarkta in ukrepih zato nekako spada v splošno izobrazbo vsakega človeka. Avtomatski zunanji defibrilatorji, ki postopoma prihajajo v slovenski prostor, so nedvomno pomembna nadgradnja pri srčnem oživljanju, ki ga opravljajo naključni posamezniki. Za njihovo uveljavitev si prizadevamo tudi v Krki.

Tema meseca: Srčni infarkt

Akutni koronarni sindrom – srčni infarkt
Nenadna srčna smrt – najbolj zahrbtna oblika srčnega infarkta
Osnovno srčno oživljanje
Defibrilacija
Avtomatski zunanji defibrilatorji
Krkina donacija

Akutni koronarni sindrom – srčni infarkt

Akutni koronarni sindrom oz. nenadni zaplet kronične bolezni žil, ki oskrbujejo srce – pogosto ga poimenujemo kar srčni infarkt – velja za najpogostejšo obliko srčno-žilne bolezni. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji vsako leto okoli 4000 ljudi z akutnim koronarnim sindromom.
Srčni infarkt nastane, ko na eni izmed koronarnih oblog nepričakovano nastane razpoka, na njej pa krvni strdek. Ta zapre svetlino prizadete koronarne arterije, ki srčno mišico oskrbuje s krvjo, bogato s kisikom. Področje, ki zaradi blokade žile ne dobiva več krvi, začne odmirati. Resnost srčnega infarkta je odvisna od tega, kolikšen del srca je prizadet.
V najhujšem primeru pride do nenormalnega prevajanja električnega impulza in srce se praktično »ustavi«. To najhujšo obliko srčnega infarkta imenujemo nenadna srčna smrt.

Nenadna srčna smrt – najbolj zahrbtna oblika srčnega infarkta

Najbolj zahrbtna oblika srčnega infarkta je nenadna srčna smrt. Največkrat nastopi povsem nepričakovano in več kot polovica bolnikov pred usodnim dogodkom nima prav nobenih težav. Nenadna srčna smrt največkrat nastopi zaradi tako imenovane prekatne fibrilacije, za katero je značilna povsem kaotična električna srčna aktivnost. Mehanska aktivnost srca, torej črpanje krvi po telesu, nenadoma povsem preneha, in če ne ukrepamo takoj, se začne proces umiranja, ki v 5 do 10 minutah postane nepovraten. Ker do nenadne srčne smrti največkrat pride zunaj bolnišnice – v domačem okolju, na cesti ali v službi – so ob dogodku praviloma prisotni medicinsko neizobraženi posamezniki.

Osnovno srčno oživljanje

Za bolnikovo preživetje in nadaljnjo kakovost njegovega življenja je izjemnega pomena hitro in pravilno ukrepanje pri nenadnem srčnem zastoju ob srčnem infarktu. Poleg tega da prepoznamo znake in takoj obvestimo urgentno medicinsko službo, je življenjskega pomena osnovno srčno oživljanje.
Z osnovnim srčnim oživljanjem, ki ga izvajamo medtem, ko je urgentna medicinska ekipa še na poti, ustvarimo približno 20 % normalnega srčnega pretoka in s tem začasno ohranjamo srce in osrednji živčni sistem pri življenju.
Vsakdo izmed nas se bežno spominja osnovnega srčnega oživljanja, npr. od pouka v osnovni ali srednji šoli ali s tečaja prve pomoči v okviru vozniškega izpita. Ker večina ljudi nikoli ni bila v situaciji, da bi morala resnično oživljati, in ker tega znanja redno ne obnavljamo, človek v taki situaciji le redko pravilno ukrepa. Najboljši način, da si pridobimo znanje o pravilnem ravnanju, je obisk tečaja o postopkih osnovnega oživljanja.

Defibrilacija je poseg, pri katerem želimo z elektrošokom ponovno vzpostaviti delovanje srca. Čimprejšnja defibrilacija je nadvse pomembna za preživetje pri nenadni srčni smrti. Z vsako minuto zamude se namreč verjetnost preživetja zmanjša za približno 10 %.
Defibrilacija se v razvitem svetu izvaja s posebnimi napravami, imenovanimi defibrilatorji.
Obstajajo polavtomatski defibrilatorji, ki jih lahko uporabljajo samo medicinske ekipe oz. osebe s potrebnim medicinskim znanjem. Poznamo pa tudi avtomatske zunanje defibrilatorje, ki jih lahko uporabljajo tudi laiki. Te naprave se vedno bolj uveljavljajo, seveda z namenom, da bi skrajšali čas do defibrilacije.

Avtomatski zunanji defibrilatorji

Avtomatski zunanji defibrilator je treba le namestiti na bolnika in vklopiti. Sam prepozna motnjo srčnega ritma in po potrebi sproži elektrošok. Reševalca vodi pri oživljanju z jasnimi zvočnimi navodili, kar je zelo pomembno. Ker je ravnanje s to napravo zelo preprosto in ne presega ravni znanja, ki ga lahko pridobimo na tečaju osnovnega oživljanja, z njo lahko ravnamo tudi laiki. Avtomatski zunanji defibrilatorji morajo biti nameščeni na mestih, kjer se zbira veliko ljudi, npr. na železniških in avtobusnih postajah, v kongresnih in športnih dvoranah, na letališčih in celo v letalih. Tam je verjetnost, da bo nekdo doživel nenadno srčno smrt, največja. Avtomatski defibrilatorji bi bili lahko nameščeni podobno kot javni telefoni, gasilski aparati ali doma kot del stanovanjske opreme, kot npr. radio, televizija ali pralni stroj. Dosedanje izkušnje z uporabo teh aparatov v tujini so namreč zelo dobre.

Krkina donacija – Skrb za vaše zdravje je del nas

V Krki smo junija letos na pobudo Sveta za reanimacijo slovenskemu prostoru podarili 16 polavtomatskih in 18 avtomatskih defibrilatorjev. Polavtomatske defibrilatorje so prejeli oddaljeni zdravstveni domovi oziroma postaje. Avtomatski defibrilatorji pa so dobili svoje mesto v javnih prostorih, kjer je frekvenca ljudi velika ali pa zaradi oddaljenosti traja dalj časa do prihoda reševalnega vozila. V okviru Krkine donacije poteka tudi projekt izobraževanja zdravstvenih delavcev in zaposlenih v okoljih, kjer so nameščeni javno dostopni defibrilatorji. Novi defibrilatorji bodo omogočili hitrejšo in uspešnejšo pomoč posameznikom, ki se bodo zaradi srčnega infarkta znašli v življenjski stiski na javnih prostorih, in bodo v Sloveniji pomembno prispevali k izboljšanju razmer na tem področju. Več o omenjeni donaciji lahko preberete na Krkinih spletnih straneh.

Več informacij o srčnem infarktu in o nevarnostih za srce in žilje poiščite na spletni strani ezdravje.com.