eZdravje

Nahajate se tukaj: Domov » Novice » Srce in žilje » Krka podarila 34 defibrilatorjev

Krka podarila 34 defibrilatorjev

Sklop: Srce in žilje

Defibrilatorji so naprave, ki z  »elektrošokom« vzpostavijo ponovno delovanje srca. Obstajajo polavtomatski defibrilatorji, ki jih lahko uporabljajo samo medicinske ekipe oz. osebe s potrebnim medicinskim znanjem. Poznamo pa tudi avtomatske zunanje defibrilatorje, ki jih lahko uporabljajo tudi laiki.

Akutni koronarni sindrom oz. nenadni zaplet kronične bolezni žil, ki oskrbujejo srce, pogosto poimenovan kar srčna kap, predstavlja glavni vzrok obolevanja in umiranja bolnikov s koronarno boleznijo. Po zadnjih podatkih je letno v Sloveniji vsaj 4000 ljudi z akutnim koronarnim sindromom.

Za preživetje bolnika in njegovo nadaljnjo kakovost življenja je izjemnega pomena hitro in pravilno ukrepanje v primeru nenadnega zastoja srca ob srčni kapi. Z osnovnim srčnim oživljanjem, ki ga lahko izvaja tudi laik, medtem ko je urgentna medicinska ekipa na poti do bolnika, začasno vzdržujemo bolnika pri življenju.

V Krki so se na pobudo Sveta za reanimacijo odločili, da slovenskemu prostoru podarijo 34 tovrstnih naprav. Predstavnikom oddaljenih zdravstvenih domov oz. postaj, ki doslej teh naprav niso imeli, so 15. junija 2005 predali v namestitev in uporabo 16 polavtomatskih defibrilatorjev, s katerimi bodo medicinske ekipe lahko oskrbele bolnike iz oddaljenih krajev. Doslej je bil prepozen prihod medicinske ekipe z rešilnimi avtomobili zaradi oddaljenosti pogosto usoden za mnoge bolnike.

Kar 18 avtomatskih defibrilatorjev so predali različnim slovenskim ustanovam, kjer se dnevno nahaja veliko ljudi, npr. lekarne, športne dvorane, kongresne dvorane… Avtomatske naprave je potrebno le namestiti na bolnika in vklopiti, saj motnjo srčnega ritma prepoznavajo same in po potrebi sprožijo elektrošok. Reševalca-laika taki defibrilatorji vodijo pri oživljanju z jasnimi zvočnimi navodili.

Prof. dr. Marko Noč, dr. med. in dr. Tom Ploj, dr. med., oba iz Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Kliničnega centra v Ljubljani sta strokovna vodja projekta, ki je bil na pobudo Sveta za reanimacijo izpeljan skupaj s Krko.  Prof. dr. Noč je navzočim predstavil problem akutnega koronarnega dogodka (srčne kapi). Dr. Ploj, ki je obenem tudi mednarodni inštruktor za uporabo defibrilatorjev, pa je prikazal uporabo te naprave in predstavil projekt izobraževanja, ki bo organizirano za vse prejemnike. Povedal je, da bodo na predavanjih natančna navodila posredovali vsem medicinskim ekipam zdravstvenih domov, ki so prejeli polavtomatske naprave. V posameznih ustanovah, kjer bodo nameščene naprave, pa bodo na praktičnih tečajih naučili uporabe defibrilatorja tudi izbrane zaposlene: npr. farmacevte v lekarnah, receptorje oz. predstavnike gasilcev in druge, ki bodo lahko nudili pomoč bolnikom.

Predsednik uprave Krke Jože Colarič je ob tej priložnosti poudaril, da so se v Krki z veseljem odzvali pobudi Sveta za reanimacijo, da slovenski prostor opremijo z defibrilatorji, ki bodo na voljo za pomoč srčnim bolnikom. Kot je dejal, je Krkina osnovna dejavnost omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje, zato si prizadevajo tako s finančnimi kot tudi materialnimi sredstvi pomagati na zdravstvenem in humanitarnem področju.

Novi defibrilatorji bodo omogočili hitrejšo in uspešnejšo pomoč posameznikom, ki se bodo zaradi srčne kapi znašli v življenjski stiski na javnih prostorih in bodo v Sloveniji pomembno prispevali k izboljšanju razmer na tem področju.

Več o srčni kapi in uporabi defibrilatorjev preberite na spletni strani v delu Srce in žilje.

Lokacije, kjer bodo nameščeni avtomatski defibrilatorji