Fizični

Bioritem

Bioritem

Že Hipokrat je vedel, da na človekovo zdravje, počutje in ustvarjalnost vpliva bioritem. Opredelil je tri osnovne tipe bioritmov: fizičnega, čustvenega in intelektualnega. Matematično je bioritem funkcija časa, ki se spušča in dviga v obliki sinusne krivulje. Ko je krivulja nad središčnico oziroma nad osnovno linijo, govorimo o pozitivni fazi (dvig energije in sposobnosti), ko […]