Test risanja ure

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni – bolnikov z demenco je vse več

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni – bolnikov z demenco je vse več

Za demenco je značilen postopen in napredujoč upad spoznavnih sposobnosti. Prvi znaki so izguba spomina, težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil, težave z govorom in spremembe v obnašanju.