SARS

SARS (severe acute respiratory syndrome) je akutna bolezen dihal, ki jo povzročajo koronavirusi.

Smrtnost je približno 3-odstotna, pri starejših pa še bistveno večja. Pri osebah, mlajših od 24 let, je 1-odstotna, pri osebah med 25. in 44. letom je 6-odstotna, pri osebah med 46. do 64. letom 15-odstotna, pri osebah, starejših od 65 let, pa kar 50-odstotna. 

Kako se SARS prenaša?

Do bolezni pride pri osebah, ki so bile v tesnem stiku z okuženim. Okužili so se predvsem družinski člani obolelih in zdravstveni delavci. Največkrat gre za kapljični prenos, manjše koncentracije virusa pa so našli tudi v blatu in urinu. 

Ali se lahko zaščitimo?

Najboljša zaščita je še vedno, da se izognemo potovanju v dežele, kjer je epidemija SARS-a. Če pa do bolezni že pride, je potrebna čimprejšnja izolacija okužene osebe.