eZdravje

Nahajate se tukaj: Domov » Srce in žilje » Visok krvni tlak

Visok krvni tlak

Spremljanje krvnega tlaka doma

Spremljanje krvnega tlaka doma je pomemben del obravnavanja zvišanega krvnega tlaka, saj omogoča oceno krvnega tlaka v okolju, ki so ga bolniki vajeni.

Spremljanje krvnega tlaka doma ponuja več prednosti. Zgodnjo diagnostiko zvišanega krvnega tlaka, spremljanje in preverjanje učinkovitosti zdravljenja zvišanega krvnega tlaka, hitrejše in lažje doseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka, zmanjša število obiskov pri osebnem zdravniku in posledično tudi odsotnost z delovnega mesta.

Za pravilno in uspešno merjenje krvnega tlaka doma je potrebno imeti ustrezen merilnik. V knjižici so zbrane najpomembnejše informacije o merilnikih, njihovih lastnostih in pravilni uporabi.

Da so meritve krvnega tlaka doma pravilne in zdravniku pomagajo pri diagnostiki zvišanega krvnega tlaka ali oceni njegovega zdravljenja je potrebno upoštevati nekatera navodila. Aparat mora biti preverjen, nepoškodovan in bolnik mora pravilno ravnati z njim. Zadnje pol ure pred meritvijo naj bolnik ne je, ne pije kave ali alkohola in ne kadi. Zjutraj si krvni tlak izmerimo 30 minut po tistem, ko smo vstali in če se da, vsak dan ob približno istem času. Krvni tlak merimo vedno na isti nadlakti. Pred meritvijo najprej 3-5 minut sedimo in se sprostimo. Manšeta mora biti ustrezno velika in pravilno pritrjena. Izmerjene rezultate sproti beležimo.

Kako pogoste naj bodo meritve krvnega tlaka doma je odvisno tega, ali želimo natančnejše meritve zaradi diagnostike ali spreminjanja sheme ukrepov. Ali želimo le rutinsko spremljati urejenost krvnega tlaka. Za natančnejše meritve zaradi diagnostike ali spreminjanja sheme ukrepov je potrebno meriti po shemi, ki je dodana knjižici.

Knjižica Spremljanja krvnega tlaka doma je izšla v Krkini zbirki V skrbi za vaše zdravje, mag. Primož Dolenc, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo, Bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova cesta 62, Ljubljana

Kazalo članka