Čustva

Premlad, da bi zbolel?

Premlad, da bi zbolel?

Nekatere telesne bolezni so lahko povezane z določenim življenjskim obdobjem. Kako pa je z duševnim zdravjem? Smo kdaj premladi, da bi ga izgubili? Ali prestari? Smo lahko kdaj imuni za duševne bolezni?