Samomor

Depresija / globalna kriza

Depresija / globalna kriza

Depresija lahko prizadene vsakogar, saj je ena najbolj razširjenih bolezni po svetu. Pogosto se pojavlja skupaj z drugimi boleznimi. Zato je svetovni dan duševnega zdravja odlična priložnost, da premislimo, kaj bi lahko storili proti depresiji, zase ali za svoje bližnje. Ljudi želi spodbuditi, da bi prepoznali prve znake in poiskali ustrezno pomoč, saj lahko depresijo zdravimo.

Večje tveganje za samomor med zdravniki

Večje tveganje za samomor med zdravniki

V ZDA so naredili raziskavo o samomorih zdravnikov. Ugotovili so, da je pri zdravnikih v primerjavi s celotno populacijo tveganje za samomor večje za okoli 40 %, pri zdravnicah celo več kot dvakrat večje.