Tveganje

Večje tveganje za samomor med zdravniki

Večje tveganje za samomor med zdravniki

V ZDA so naredili raziskavo o samomorih zdravnikov. Ugotovili so, da je pri zdravnikih v primerjavi s celotno populacijo tveganje za samomor večje za okoli 40 %, pri zdravnicah celo več kot dvakrat večje.