Ženske

Ženske ter bolezni srca in žilja

Ženske ter bolezni srca in žilja

Ameriško združenje za srce je v reviji Circulation objavilo posodobljena priporočila za preprečevanje bolezni srca in žilja. Zanimiva so priporočila za različne demografske skupine, na primer za ženske.