Starostniki

Duševno zdravje in starejši

Duševno zdravje in starejši

Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober, je za različne zdravstvene organizacije priložnost, da skušajo povečati zavedanje o tej problematiki. Najpomembnejši duševni motnji v starosti sta depresija (7 % populacije) in demenca (5 % populacije), velikokrat se tudi prepletata. Posamezniki teh težav pogosto ne opazijo ali pa jih ne zdravijo ustrezno, nekateri tudi zavračajo pomoč.