Duševno zdravje in starejši

Duševno zdravje in starejši

Najpomembnejši duševni motnji v starosti sta depresija (7 % populacije) in demenca (5 % populacije), velikokrat se tudi prepletata. Posamezniki teh težav pogosto ne opazijo ali pa jih ne zdravijo ustrezno, nekateri tudi zavračajo pomoč.

Demenca

Pri starostnikih so najpogostejši prvi znak demence resne motnje spomina in pri veliki večini se postopoma slabšajo. Demenca je splošen izraz za izgubo spomina in drugih umskih sposobnosti. Je dovolj resne narave, da ogrozi vsakdanje življenje. Obstaja več oblik demence. Najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen, ki močno oteži življenje, napreduje in traja do konca življenja. Zelo vpliva na bolnike in tudi na njihove svojce in skrbnike.

Simptomi demence

spremembe v pomnjenju in umskih sposobnostih
težave pri načrtovanju aktivnosti
časovna in prostorska zmedenost

Depresija

Pri starostnikih je depresija pogosta motnja, vendar jo marsikdaj prezremo. Večkrat jo zamenjujemo ali povezujemo z drugimi težavami. Vendar je nikakor ne smemo je obravnavati kot nekaj normalnega ali neizogibnega.

Zelo pomembno je, da jo prepoznamo in zdravimo, saj je v tem starostnem obdobju pogosteje povezana s samomorom in drugim tveganim vedenjem kot v mlajših obdobjih.

Starostniki z depresijo zaradi svojega razpoloženja redko poiščejo strokovno pomoč. Svojega zdravnika pogosteje obiščejo zaradi telesnih znakov, običajno zaradi glavobola, trebušnih bolečin in utrujenosti. Tudi sicer so simptomi depresije pri njih drugačni kot pri mlajših.

Simptomi depresije

dolgotrajna žalost
brezvoljnost

Depresijo in demenco je treba prepoznati in zdraviti. Starostnikom in njihovim negovalcem je treba ponuditi pomoč in nasvete, saj to pomembno izboljša kakovost njihovega življenja.

Krka ima v svoji ponudbi sodobna in kakovostna zdravila za zdravljenje različnih bolezni osrednjega živčevja. Proizvajamo vsa zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Na voljo so zaviralci encima acetilholinesteraze (donepezil, galantamin in rivastigmin) in modulator receptorjev NMDA (memantin). Za učinkovito zdravljenje depresije pa proizvajamo različne antidepresive, ki omogočajo ponovno vzpostavitev biokemičnega ravnotežja v možganih.

Duševno in telesno zdravje sta tesno povezana.