Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni – bolnikov z demenco je vse več

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni – bolnikov z demenco je vse več

Septembra po vsem svetu poteka mednarodna kampanja ozaveščanja o demenci, da bi tako povečali vedenje o tej bolezni.

Za demenco je značilen postopen in napredujoč upad spoznavnih sposobnosti (pozabljivost, zmanjšana zmožnost orientacije, razumevanja, govornega izražanja, presoje in opravljanja vsakodnevnih dejavnosti ter obvladovanja čustev in socialnega vedenja), ki je večji od pričakovanega v normalnem procesu staranja. Prvi znaki so izguba spomina, težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil, težave z govorom in spremembe v obnašanju. Razširjenost te bolezni, ki ne pozna socialnih, ekonomskih in etničnih meja, strmo narašča predvsem zaradi staranja prebivalstva. Po ocenah naj bi bilo na svetu več kot 36 milijonov ljudi z demenco. Najpogosteje gre za Alzheimerjevo bolezen, ki jo ima v Sloveniji več kot 30.000 bolnikov. Število bolnikov pa se bo v prihodnje še povečevalo.

Demenca spada med bolezni, ki jo pogosto prikrivajo, o njej ne govorijo ali pa jo skušajo prezreti, čeprav bolniki in njihovi skrbniki potrebujejo veliko podpore in razumevanja. Družbena stigma je posledica pomanjkljivega znanja, povzroči pa lahko različne posledice, med drugim dehumanizacijo bolnikov, pomanjkanje ustrezne oskrbe za bolnike in njihove skrbnike, zapoznelo diagnozo in pomanjkljivo podporo.

Za uspešno zdravljenje je ključno zgodnje prepoznavanje oziroma odkrivanje bolezni. Eden od načinov je enostaven test risanja ure.

Alzheimerjeva bolezen je ena od oblik demence, ki je sicer ne moremo ozdraviti, s sodobnimi zdravili pa lahko bistveno upočasnimo njeno napredovanje.

10 opozorilnih znamenj pri demenci

1. pozabljanje
2. težave pri opravljanju znanih nalog
3. težave pri govoru
4. dezorientiranost v času in prostoru
5. slabša presoja
6. okrnjeno abstraktno razmišljanje
7. zalaganje stvari
8. spremembe vedenja in čustvovanja
9. osebnostne spremembe
10. izguba volje