Kaj je koncentracija?

Kaj je koncentracija?

Strokovnjaki pravijo, da je koncentracija usmerjanje in osredotočanje vseh duševnih in umskih moči na en postopek ali eno zamisel. Pri usmerjanju vseh miselnih procesov sodelujejo pozornost, zaznavanje, spomin, razmišljanje, inteligenca … Potrebni so tudi opažanje, interes, motiviranost in sistematično delo. Ti dejavniki se med sabo prepletajo in dopolnjujejo.

Kaj je koncentracija?

Koncentracija je zbrana pozornost. Motnje koncentracije so v razvitem svetu zaradi vedno hitrejšega življenjenjskega ritma in stalnega stresa vse pogostejše tudi med aktivno populacijo. Kažejo se kot zaskrbljenost, upočasnjenost, redkobesednost, premlevanje in drugo.

Obstajajo različne tehnike, kako si zapomniti več. Imenujemo jih mnemotehnike. Do boljše koncentracije pa nam lahko pomagajo tudi nekatera zdravila.

Kako pri motnjah koncentracije pomaga ginko?

V Evropi izvleček iz ginkovih listov najpogosteje uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje motenj spomina in koncentracije. Njegovo učinkovitost so dokazale številne klinične študije. Ugotovili so, da je izredno pomemben za zdravljenje in tudi za preprečevanje bolezni.

Propadanje živčnih celic pogosto povzroči oksidativni stres, pri katerem nastajajo radikali, zato so za zdravilne učinke ginka pomembni flavonoidi, ki delujejo kot antioksidanti oziroma kot lovilci radikalov. Njihove učinke dopolnjujejo terpenoidi, ki izboljšajo prekrvitev (in s tem oskrbo možganov s hranili in kisikom) ter živčne celice ščitijo pred poškodbami in odmrtjem.

Pomembno je tudi, da se delovanje vseh teh zdravilnih učinkovin smiselno dopolnjuje, tako da se posamezni zdravilni učinki še okrepijo.