Krka je podarila 34 defibrilatorjev

Krka je podarila 34 defibrilatorjev

Akutni koronarni sindrom je nenadni zaplet kronične bolezni žil, ki oskrbujejo srce, pogosto ga imenujemo kar srčna kap. Predstavlja glavni vzrok obolevanja in umiranja bolnikov s koronarno boleznijo. V Sloveniji ga doživi vsaj 4000 ljudi na leto.

Ko ob srčni kapi pride do nenadnega zastoja srca, je za preživetje in kakovost bolnikovega življenja izjemnega pomena hitro in pravilno ukrepanje. Medtem ko je urgentna medicinska ekipa na poti, lahko bolnika pri življenju začasno ohranjamo z osnovnim srčnim oživljanjem. Pri tem so v veliko pomoč defibrilatorji, ki z elektrošokom vzpostavijo ponovno delovanje srca. Medtem ko polavtomatske defibrilatorje lahko uporabljajo samo medicinske ekipe oziroma osebe s potrebnim medicinskim znanjem, lahko avtomatske zunanje defibrilatorje uporabljamo tudi laiki.

V Krki so se že leta 2005 na pobudo Sveta za reanimacijo odločili, da podarijo 34 defibrilatorjev. Predstavnikom oddaljenih zdravstvenih domov in postaj so podarili 16 polavtomatskih defibrilatorjev, s katerimi lahko medicinske ekipe oskrbijo bolnike iz oddaljenih krajev, za katere je bil prepozen prihod medicinske ekipe z rešilnim avtomobilom pogosto usoden. Različnim slovenskim ustanovam, kjer je vsak dan veliko ljudi (lekarnam, športnim in kongresnim središčem idr.) pa so podarili 18 avtomatskih defibrilatorjev, ki jih je preprosto uporabljati. Napravo je treba le namestiti na bolnika in vklopiti, saj motnjo srčnega ritma prepoznava sama in po potrebi sproži elektrošok, poleg tega pa reševalca vodi z jasnimi zvočnimi navodili.

Projekt sta strokovno vodila prof. dr. Marko Noč, dr. med., in dr. Tom Ploj, dr. med., s Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Prof. dr. Noč je prejemnikom naprav predstavil problem akutnega koronarnega dogodka (srčne kapi) ter uporabo defibrilatorja in projekt izobraževanja.

Predsednik uprave Krke Jože Colarič je poudaril, da so se v Krki z veseljem odzvali na pobudo Sveta za reanimacijo, da slovenski prostor opremijo z defibrilatorji. Kot je dejal, je Krkina osnovna dejavnost omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje, zato si tako s finančnimi kot materialnimi sredstvi prizadevajo pomagati na zdravstvenem in humanitarnem področju. Več o srčni kapi in uporabi defibrilatorjev preberite v rubriki Srce in žilje.