Spremljanje krvnega tlaka doma

Spremljanje krvnega tlaka doma

V zbirki V skrbi za vaše zdravje, ki jo izdaja Krka, je tudi knjižica z naslovom Spremljanje krvnega tlaka doma (PDF, 1,8 MB). Vsebuje številne nasvete o natančnem merjenju krvnega tlaka, o tem, kako pomembno ga je meriti in spremljati doma ter zakaj je to bistveni del zdravljenja. Avtor knjižice je mag. Primož Dolenc, dr. med., s Kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana.

Merjenje in spremljanje krvnega tlaka doma ima več prednosti. Prva je zgodnja diagnostika zvišanega krvnega tlaka, saj lahko zdravnik hitreje postavi diagnozo, kot če ima le podatke meritev v ambulanti. Redno spremljanje krvnega tlaka je tudi edini način preverjanja, ali zdravila in spremembe življenjskega sloga učinkujejo. Zdravniku je to lahko v pomoč pri zdravljenju in nadaljnji obravnavi. Naslednja prednost je izboljšanje nadzora zvišanega krvnega tlaka (PDF, 1,3 MB), saj so raziskave dokazale, da je zaradi spremljanja krvnega tlaka doma nadzor bolezni boljši, doseganje ciljnih vrednosti pa uspešnejše. Ne nazadnje pa so lahko redkejši tudi obiski pri zdravniku, kar zmanjšanja stroške zdravljenja, potne stroške in odsotnost z dela.

O primernosti spremljanja krvnega tlaka doma se lahko posvetujemo z zdravnikom, medicinsko sestro ali zdravstvenim tehnikom. Da bodo meritve doma natančne, je dobro upoštevati, da si je treba krvni tlak meriti dvakrat na dan – zjutraj, preden vzamemo zdravila, in zvečer. Pol ure pred meritvijo ni dobro jesti, piti kave ali alkohola in kaditi. Krvni tlak si poskušajmo meriti vsak dan ob približno istem času, in sicer šele 30 minut po tem, ko vstanemo, a pred zajtrkom ali jutranjo telovadbo.