Plini iz črevesja

Vetrovi

Vetrovi

Vetrovi nastajajo zaradi zraka in plinov, ki se kopičijo v črevesju in se sproščajo skozi zadnjično odprtino. Zrak in plini se lahko sprostijo na dva načina: s spahovanjem iz zgornjega dela prebavne cevi in z vetrovi iz spodnjega dela prebavne cevi. Vetrovi so navadno posledica delovanja črevesja in življenjskih navad, zato niso razlog za hujšo zaskrbljenost. So pa neprijetni in moteči za posameznika in njegovo okolico.