Alergijski rinitis in zvišan krvni tlak

Alergijski rinitis in zvišan krvni tlak

Skupina francoskih raziskovalcev iz Marseilla je na 13. letnem kongresu Evropskega respiratornega združenja predstavila nenavadne izsledke, ki kažejo, da je pri moških z alergijskim rinitisom večje tveganje za zvišan krvni tlak. Gre za eno prvih raziskav, ki je dokazala to povezavo. Izsledki številnih raziskav kažejo na povezavo med pljučnimi boleznimi ter boleznimi srca in žilja. Kot vzročni dejavnik zvišanega krvnega tlaka najpogosteje izpostavljajo motnje dihanja med spanjem.

Francoski raziskovalci so analizirali podatke 330 odraslih preiskovancev, starih od 28 do 56 let. Ugotovili so, da je bil sistolični krvni tlak pri moških z rinitisom pomembno višji kot pri ostalih moških (povprečno 130,6 ± 12,7 proti 123,5 ± 13,9). Povezava je ostala nespremenjena, tudi ko so kot dodatne dejavnike tveganja upoštevali nekatere bolezni srca, žilja in dihal. Po tej analizi je bila arterijska hipertenzija pri moških z rinitisom 2,6-krat pogostejša kot pri ostalih.

Raziskovalci te povezave ne znajo povsem pojasniti. Deloma bi jo lahko razložili s povezavo med rinitisom in motnjami dihanja med spanjem, ki so sicer bolj značilne za moške kot ženske v letih pred menopavzo. Čeprav bi bilo treba izsledke po njihovem mnenju potrditi v večjih raziskavah, moškim z alergijskim rinitisom priporočajo redne meritve krvnega tlaka.