Je zgaga povezana z letnim časom ali ne? Kdo ima več težav, ženske ali moški?

Je zgaga povezana z letnim časom ali ne? Kdo ima več težav, ženske ali moški?

V sodelovanju s Slovenskim farmacevtskim društvom, Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Krko, tovarno zdravil iz Novega mesta, je bila med 162 farmacevtkami in farmacevti opravljena anketa o želodčnih težavah.

Na vprašanje, ali je med ljudmi, ki jim svetujejo antacid, več žensk ali moških, jih je kar 70 % odgovorilo, da prevladujejo moški, 8 % jih je menilo, da so to ženske, 22 % pa, da ni razlik glede spola.

Odgovori na vprašanja o sezonskosti želodčnih težav so pokazali, da letni čas ne vpliva na jakost in pogostost težav, saj je 24 % vprašanih odgovorilo, da so težave najpogostejše jeseni, prav tako 24 % jih je menilo, da so težave vse leto enako izrazite, 30 % vprašanih je opazilo povečanje težav spomladi, 22 % pa za praznike, kot sta novo leto in velika noč.

Na vprašanje o starostni strukturi ljudi, ki v lekarni iščejo pomoč zaradi želodčnih težav, jih je večina (92 %) odgovorila, da pomoč najpogosteje iščejo ljudje, stari od 35 do 50 let, 3 % vprašanih so menili, da gre največkrat za mlajše od 35 let, 5 % pa se jih je odločilo za starejše od 50 let. Rezultati ankete kažejo, da Slovenci v samozdravljenju želodčnih težav ne odstopamo bistveno od drugih evropskih narodov. Zanimiva razlika pa se pojavi pri razmerju med moškimi in ženskami – v Evropi je razmerje približno enako, v Sloveniji pa je bistveno več moških. Vzrokov je lahko veliko: pitje kave in alkohola, kajenje, stres, hiter način življenja in seveda pomanjkljiva skrb za pravilno in redno prehrano.