Poskrbimo za duševno zdravje

Poskrbimo za duševno zdravje

Dobro duševno zdravje je temelj našega zdravja, pa tudi socialne, družinske in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje in kakovosti našega življenja. Omogoča nam, da udejanjimo svoje umske in čustvene zmožnosti ter najdemo in izpolnimo svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Daje nam čustveno in miselno trdnost in moč za spoprijemanje z življenjskimi izzivi.

Posameznik ima lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar pomembno ovirajo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Vsak deseti med nami trpi zaradi tesnobnostidepresije ali druge duševne motnje, pogosta je tudi odvisnost od alkohola ali drog. Ker vse dlje živimo, se med starejšimi iz leta v leto veča število bolnikov z demenco. Že dolgo vemo, da se zaradi duševnih težav pogosto pojavijo tudi telesne bolečine in bolezni.

Duševne motnje se še bolj izrazijo v različnih kriznih obdobjih, kot je sedanje, ki ga zaznamuje pandemija covida-19. Kako bo vplivala na naše duševno zdravje, bomo ugotavljali še dolgo po njenem koncu.

Zdravja ni brez duševnega zdravja, zato je skrb zanj pomembna ves čas, vse življenje.

Za svoje duševno zdravje lahko skrbimo s preprostimi ukrepi.

 • Osredotočimo se na to, kar lahko nadziramo (osnovni higienski ukrepi).
 • Pogovarjamo se z najbližjimi in čas preživljamo z družino. Tako lahko ublažimo duševno stisko.
 • Ohranjamo stike s prijatelji in ponudimo podporo tistim, ki jo potrebujejo.
 • Ohranjamo dnevno rutino ali pa vzpostavimo novo.
 • Prehranjujemo se zdravo, pijemo dovolj vode.
 • Izogibamo se kajenju, pitju alkohola in uživanju drog.
 • Redno jemljemo predpisana zdravila.
 • Smo primerno telesno dejavni (telovadba, delo na vrtu, sprehodi ipd.).
 • Poskrbimo za dovolj počitka in spanja.
 • V svoj vsakdan vključimo prijetne aktivnosti (hobiji, glasba, ples, branje, sproščanje ipd.).
 • Usmerimo se na rešitvene na težave. Osredotočimo se na tisto, kar lahko naredimo tukaj in zdaj.
 • Če smo v duševni stiski, čim prej in brez zadržkov poiščemo strokovno pomoč, saj je številne duševne motnje mogoče uspešno preprečiti in zdraviti.