Vitamin E za moč starejših ljudi?

Vitamin E za moč starejših ljudi?

Malo vitamina E v telesu lahko pri starejših vpliva na zmanjševanje fizične moči.

Znanstveniki so preiskovali vpliv vsebnosti vitaminov B6, B12, folne kisline ter vitaminov D in E na upadanje telesne moči pri starejših. V triletnem obdobju so na podlagi točkovnika ocenjevali, za koliko se je pri preiskovancih zmanjšala telesna moč. Ugotovili so, da se je občutno zmanjšanje pojavilo samo pri tistih, ki so imeli v krvi malo vitamina E.

V maščobah topni vitamin E ima kot glavni antioksidant pomembno vlogo pri zaščiti telesa pred oksidacijskimi poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Če ga je v krvi malo, lahko pride do neravnovesja med antioksidanti in oksidanti. Nastane zelo reaktivno okolje, ki ogrozi zaščito telesa. Čezmerna aktivnost prostih radikalov v takem okolju povzroča oksidacijo maščob, poškodbe dednega materiala, mišic in živčnega tkiva.

To vsaj delno pojasnjuje rezultate omenjene raziskave. Čeprav niso zanesljivo ugotovili vzroka za upadanje telesne moči, rezultati kažejo jasno povezavo z majhno vsebnostjo vitamina E.

Vir: Journal of the American Medical Association