Daljše življenje z vitaminom D?

Daljše življenje z vitaminom D?

Znanstveniki so ugotavljali, ali vitamin D lahko upočasni staranje. Preiskovali so telomere, strukture na končnih delih kromosomov. Znano je, da so pomembne pri delitvi celic in da so s starostjo čedalje krajše.

V raziskavo so vključili 2160 žensk, starih od 18 do 79 let. Merili so jim dolžino telomer in vsebnost vitamina D. Odkrili so, da so telomere daljše pri preiskovankah, pri katerih je bila vsebnost vitamina D večja. To pomeni, da vitamin D verjetno upočasnjuje staranje in z njim povezane bolezni. Za potrditev teh rezultatov so potrebne še nadaljnje raziskave.

Vir: American Journal of Clinical Nutrition, november 2007