Kajenje in želodčni rak

Kajenje in želodčni rak

Kadilci, pozor, kajenje škoduje tudi želodcu! Navadno kajenje povezujemo s pljučnim rakom, rezultati raziskave v okviru projekta European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) pa so pokazale, da je povezano tudi z želodčnim rakom.

V raziskavo je bilo v več kot 10 letih vključenih 521.468 ljudi iz 10 evropskih držav. Preiskovanci so izpolnjevali vprašalnike z vprašanji o načinu življenja, vsak je bil tudi klinično pregledan. Vprašalnike in rezultate kliničnih pregledov so raziskovalci analizirali in statistično ovrednotili.

Ugotovili so, da jih je imelo približno v 10 letih (od 1991 do 2002) kar 305 želodčnega raka. Analiza, v kateri so kot zavajajoče dejavnike upoštevali raven izobrazbe, uživanje svežega sadja, zelenjave in konzerviranega mesa, pitje alkohola in indeks telesne mase, je pokazala, da je bila med kajenjem in pojavnostjo želodčnega raka statistično pomembna neodvisna povezava. Pri preiskovancih, ki so kadarkoli v življenju aktivno kadili, je bilo tveganje za razvoj tega raka kar 1,45-krat večje kot pri tistih, ki niso nikoli aktivno kadili. Zanimivo je tudi, da se je tveganje za razvoj želodčnega raka povečevalo s trajanjem in intenzivnostjo kajenja. Šele pri osebah, ki so opustile kajenje pred več kot 10 leti, se je tveganje pomembno zmanjšalo.

To je še eno opozorilo za vse kadilce in tudi pasivne kadilce. Kaditi ali ne kaditi, o tem se odloča vsak sam, zavedati pa se moramo, da bolezen ne izbira.

Vir: 11. evropski gastroenterološki teden, 1.–5. november 2003